การมีสุขภาพจิตที่ดี ทำอย่างไร?

เราทุกคนต่างก็พยายามดูแลสุขภาพกายของเรา แต่แล้วจิตใจของเราล่ะ?

สมรรถภาพทางจิตเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสุขและคุณภาพชีวิตโดยรวมของเรา

การทำตามขั้นตอนง่ายๆในแต่ละวัน เราจะสามารถสร้างความยืดหยุ่น ลดความเครียด และเสริมสร้างความคิดและความรู้สึกที่ดีได้

7 ขั้นตอนสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี

  1. การสะท้อนตนเอง

ใช้เวลาเงียบ ๆ เพื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อะไรที่ใช้ได้และอะไรที่ยังเป็นปัญหาของคุณอยู่ หากเราไตร่ตรองให้ดี เราก็มีโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้

  1. ส่งเสริมมิตรภาพ

เพื่อนคือเกราะป้องกันความเครียดที่ดีเยี่ยม! ค้นหาคนที่เราไว้วางใจได้ เพราะการเชื่อมต่อที่แน่นแฟ้นกับผู้คนจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายและความรู้สึกโดดเดี่ยวได้

  1. ปรับสมดุลอารมณ์

ควบคุม แต่อย่าระงับอารมณ์ ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นโอเคทั้งนั้น เพียงแค่เราต้องจัดการกับมันให้เป็นไม่ใช่บีบคั้นมันให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

  1. การพูดหรือออกเสียงเพื่อตัวเอง!

หากมีอะไรรบกวนจิตใจคุณ! อย่าสะสมมันเอาไว้ในใจคุณหรือเก็บกดมัน เพราะนั่นจะทำให้ปัญหาเกิดขึ้น การพูดด้วยความเคารพ ใช้เหตุผลและหาทางแก้ไข ย่อมเป็นทางออกที่ดีกว่า

  1. มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้

จดบันทึกอะไรที่เป็นความเครียดทั้งหมดของคุณ ลากเส้นผ่านสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณและมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่เหลือ อย่าใช้พลังงานไปกับเรื่องที่คุณไม่สามารถจัดการมันได้

  1. หาความบันเทิงให้กับตัวคุณ

หาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและจัดสรรเวลาให้กับมันในแต่ละสัปดาห์ การมีงานอดิเรก กิจกรรม หรือการออกไปข้างนอกเป็นประจำจะช่วยยกระดับจิตใจของคุณให้ดีขึ้นในวันที่ต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายได้

  1. การให้กลับไปสู่ผู้อื่น

บริจาคเวลาให้กับผู้อื่น. การเป็นอาสาสมัครและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถเสริมสร้างความรู้สึกพึงพอใจ และความมีคุณค่าในตัวเองได้ สร้างสมดุลระหว่างเวลาที่คุณให้คนอื่นกับเวลาที่ให้กับตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่าย