ประโยชน์ของการเปิดใจกว้างมีอะไรบ้าง???

การเปิดใจกว้างมากจะทำให้เราได้รับประโยชน์อันทรงพลังทีเดียว

  • การได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึกหรือการเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง: การเปิดใจกว้างมันเป็นการท้าทายความเชื่อที่มีอยู่ของคุณ เพราะการพิจารณาแนวคิดใหม่ ๆ จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับโลกและยังสอนสิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับตัวคุณได้อีกด้วย
  • ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ: การเปิดรับแนวคิดอื่น ๆ ทำให้สามารถเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆได้
  • ทำให้เติบโตไปในทางที่ดีขึ้น: การเปิดใจให้กว้างจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้น เพราะคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับโลกและผู้คนรอบตัวคุณ
  • มีความเข้มแข็งทางจิตใจ: การเปิดรับแนวคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและมีชีวิตชีวามากขึ้น ประสบการณ์และความรู้ของคุณยังช่วยต่อยอดซึ่งกันและกัน
  • รู้สึกมองโลกในแง่ดีมากขึ้น: ปัญหาอย่างหนึ่งในการปิดใจคือมันมักจะนำไปสู่ความรู้สึกเชิงลบมากขึ้น การเปิดใจกว้างจะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มีทัศนคติในแง่ดีต่อชีวิตและอนาคตมากขึ้น
  • เรียนรู้สิ่งใหม่: เป็นการยากที่จะเรียนรู้ต่อไปเมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดเดิม ๆ การผลักดันหรือขยายขอบเขตของคุณโดยการเข้าถึงผู้คนที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะสามารถช่วยให้จิตใจของคุณสดชื่น มีชีวิตชีวามากขึ้น

 

Credit: https://www.verywellmind.com/be-more-open-minded-4690673