สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อของ Coronavirus

การทำความเข้าใจว่า Coronavirus แพร่กระจายอย่างไร จะทำให้คุณปฎิบัติตัวได้ถูกต้อง และเพื่อที่คุณจะไม่ป่วยหรือติดเชื้ออื่น ๆเพิ่มขึ้น

การส่งต่อบุคคลสู่บุคคล

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าไวรัสที่ทำให้เกิด COVID – 19 แพร่กระจายจากคนสู่คนเป็นส่วนใหญ่

โดยมีหลายวิธี ดังนี้:

ละอองฝอย: เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการไอหรือจาม ละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสจะลอยจากจมูกหรือปากของพวกเขาสู่อากาศ ทุกคนที่อยู่ในระยะห่าง 6 ฟุต จากบุคคลนั้นสามารถหายใจเอาละอองฝอยเหล่านั้นเข้าไปในปอดได้

การส่งผ่านอากาศ: จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานถึง 3 ชั่วโมง เมื่อคุณหายใจเอาอากาศที่มีไวรัสที่ลอยอยู่ในนั้น มันจะเข้าไปในปอดของคุณได้

Fecal-Oral: การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าสามารถพบอนุภาคไวรัสในอุจจาระของผู้ติดเชื้อ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าการติดเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับอุจจาระของผู้ติดเชื้อหรือไม่ หากบุคคลเหล่านั้นใช้ห้องน้ำและไม่ล้างมือพวกเขาสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆติดเชื้อ และผู้คน ที่พวกเขาสัมผัสได้

การส่งต่อทางพื้นผิว: เนื่องจากว่าไวรัสชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิว เช่น พลาสติกและสแตนเลสได้เป็นเวลา 2 ถึง 3 วัน ดังนั้นถ้าคุณสัมผัสกับพื้นผิวที่คนที่มีเชื้อไวรัสไอหรือจามลงไป เช่น คุณอาจสัมผัสเคาน์เตอร์หรือลูกบิดประตูที่มีการปนเปื้อนจากนั้นแตะจมูก ปาก หรือดวงตาของคุณ คุณก็อาจจะติดเชื้อได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชิ้อ จึงควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เคาน์เตอร์ลูกบิดและพื้นผิวอื่น ๆ ที่คุณและครอบครัวสัมผัสกันวันละหลายครั้ง ไวรัสมักแพร่กระจายผ่านผู้ที่มีอาการ แต่มันก็อาจเป็นไปได้ที่ไวรัสจะแพร่กระจายผ่านผู้ที่ไม่แสดงอาการใด ๆ โดยบางคนที่ไม่ทราบว่าติดเชื้อแล้วก็อาจสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้เช่นกัน

การแพร่กระจายของชุมชน

บุคคลที่ติดเชื้อจะสามารถติดตามได้ว่าพวกเขาติดเชื้อไวรัสได้อย่างไรเพราะพวกเขาจะรู้ว่าพวกเขามีการติดต่อกับคนที่ป่วย ในกรณีอื่น ๆที่ไม่ทราบสาเหตุของการแพร่กระจายของชุมชนคือเมื่อมีคนได้รับเชื้อไวรัสโดยที่ไม่รู้จักผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

Credit: www.webmd.com