Baby Einstein Neighborhood Symphony Activity Jumper จัมเปอร์เครื่องเล่นช่วยนั่งสำหรับเด็กพร้อมกิจกรรมเครื่องดนตรีอันหลากหลาย

เด็กน้อยสามารถนั่งเล่นพร้อมกับสร้างสรรค์เสียงเพลงอันไพเราะร่วมกับจัมเปอร์ Baby Einstein™ ที่อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ดนตรีที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้นักแต่งเพลงตัวน้อยของคุณเพลิดเพลินไปตลอดการนั่งอยู่บนจัมเปอร์!

Category: