Lansinoh Nipple Cream (ครีมทาหัวนมเเตก) 15 กรัม

ครีมลาโนลินทาหัวนมที่เเตกจากการให้นมบุตร เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากที่ประเทศออสเตรเลีย